Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού

Σύγχρονες, εύκολες στη χρήση και με κορυφαίο User Interface, οι εφαρμογές λογισμικού της Innovasoft αποτελούν τις κορυφαίες στο είδος τους.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την φιλοσοφία σχεδιασμού των εφαρμογών λογισμικού της Innovasoft είναι:

- Οι απαιτήσεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες των χρηστών είναι αυτές που καθοδηγούν τον σχεδιασμό τους. Ένα πρόγραμμα αναπτύσεται από αυτά που ζητούν οι χρήστες με σκοπό την προσαρμογή των εφαρμογών στους χρήστες και όχι την προσαρμογή των χρηστών στις εφαρμογές.

- Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου καταχώρησης και προβολής των δεδομένων. Οι εφαρμογές, μέσα από την παραμετροποίησή τους, οδηγούν στην όσο το δυνατόν μείωση του χρόνου που απαιτείται από τους χρήστες τόσο για την εισαγωγή των δεδομένων, όσο και για την ανάκληση-σύγκρισή τους.

- Όλα τα δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες στατιστικοποιούνται. Οι εφαρμογές παρέχουν την δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων στατιστικής ανάλυσης και χρήση φίλτρων για τα δεδομένα τους. Τα παραγώμενα γραφήματα και αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, μπορούν να εξαχθούν σε εικόνες, σε αρχεία Microsoft Excel, σε pdf, κλπ.

- Χρησιμοποιώντας συνεχώς την τελευταία λέξη σε User interface controls και components, οι εφαρμογές λογισμικού της Innovasoft προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήσης λογισμικού.

- Σχεδιασμένες με πολλές εικόνες, χρώματα, ειδοποιήσεις και δικλείδες ασφαλείας των δεδομένων, κάνουν τη χρήση τους πιο εύκολη περιορίζοντας παράλληλα την πιθανότητα λάθων